fbpx

Ekonomický koučink a mentoring

Ekonomický koučink je určen pro ty, kdo se chtějí dozvědět více, nahlédnout pod povrch svého podnikání, kdo chtějí vidět své podnikatelské sny (projekty, vize, výsledky), představy i konkrétní situace více reálně, ekonomicky.

Zaměřuji se na živnostníky a malé společnosti do 50 lidí.

  • Osobní konzultace

Ekonomický koučink je cílený rozhovor na Vaše téma. Řešení budeme hledat přímo šité Vám na míru.  Rozšíříte si obzory o ekonomické znalosti a odhalíte širší souvislosti, které Vaše podnikání mohou ovlivňovat. Témata konzultace jsou různá – můžeme diskutovat ekonomické výsledky, marže, vývoj Vašeho podnikání,  konkrétní situace, které se v životě firmy objeví, nový projekt, personální obsazení atd. Na základě konzultace si ujasníte cíl, k němuž se chcete ve svém podnikání dostat.

  • Projekt /nový projekt, rozvoj firmy/

Pokud máte záměr, který potřebujete uvést do života, potřebujete udělat větší změnu ve Vaší firmě, firmu rozšířit na nový trh, nový sortiment, udělat personální změny nebo pokud Vaše firma jednoduše nefunguje tak, jak byste si představovali, nabízím Vám možnost podívat se na Vaše téma komplexněji. Své služby nabízím i v případě, že Vaše firma prosperuje, a Vy hledáte, co dalšího můžete zlepšit.

Příklad:  Rozjezd nové firmy.

  1. Při konzultaci ujasníme cíl, osobní výhodu oproti konkurenci. Již v této části můžeme narazit na nesrovnalosti, které je třeba řešit.
  2. Při analýze vytvořím finanční plán, případně převedu Vaše podklady do přehledné podoby (v jiných případech než rozjezd může mít tento bod jinou formu).
  3. Na závěr si celou věc vyhodnotíme.

Tento postup by Vám měl přinést konkrétnější a ucelenější představu o tom, co Vás rozjezd podnikání bude stát, jakou minimální tržbu byste měli vydělat, odhadneme společně finanční možnosti Vašeho projektu, celkově uvidíte Váš záměr v číslech a  „nohama na zemi“. Získáte nové znalosti, zorientujete se ve vaší situaci a získáte informace, které velmi dobře můžete použít při dalším rozhodování.  Po tomto prvním kroku můžete hledat další zlepšení a navázat například opět osobní konzultací.

  • Ekonomické služby – externě

Dále nabízím vytvoření finančního plánu, porovnání plánu se skutečností, provedení analýzy nákladů a výnosů, ekonomické reporty, analýzy prodejů.