fbpx

Paušální daň

Autor: Ing. Lukáš Hladil, daňový poradce. Více o našich službách zde.

Zřejmě jste již zaznamenali zprávy o možnosti použití tzn. paušální daně. Ve zkratce sumarizuji fakta týkající se paušální daně. Pro detailnější prostudování doporučuji navštívit stránky finanční správy, kde je problematika paušální daně detailně rozebrána (včetně kalkulačky, registračního formuláře, otázek a odpovědí).

Pro koho je určena paušální daň?

 • OSVČ
 • Neplátce DPH
 • S příjmy do 1 milionu za rok
 • Nemáte příjmy ze zaměstnání (§6) s výjímkou srážkové daně
 • Nemáte jiné příjmy větší než 15 000 Kč (například z nájmu dle §9)

 

Jak vysoká je paušální daň?

 • Pro rok 2021 vychází  paušální daně na 5 469 Kč měsíčně
 • V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 Kč a symbolických 100 Kč na dani z příjmů

 

Jakou jsou výhody?

 • Jedna platba měsíčně
 • Rapidní snížení administrativy – nemusíte již podávat daňové přiznání ani přehledy pro soc. a zdrav. pojišťovny

 

Jaké jsou nevýhody?

 • Nelze uplatnit ani žádné slevy ani odpočitatelné položky  (tedy slevu na manželku, odpočitatelné položky jako úvěr z hypotéky, dary, děti, atd)
 • Poměrně malý okruh podnikatelů, pro které to bude výhodně
 • Rozhodnout a zaregistrovat (pro využití v roce 2021) se musím do 11. ledna 2021 
 • Musíte dodanit neuhrazené pohledávky (což jsou vystavené, ale neuhrazené faktury), které máte k 31.12.2020 (dle zákona o dani z příjmu § 23 odst. 8 písm. b) bod 3) a pokud vedete daňovou evidenci, tak i zásoby

 

Komu se vyplatí?

 • Tomu kdo neuplatňuje odčitatelné položky či slevy (až na slevu na poplatníka)
 • Hranice příjmů od které paušální daň dává smyls (pro toho kdo uplatňuje 60% výdajový paušál) je cca 520 tis Kč.

 

Příklad

Ukáži příklad OSVČ kterému se paušální daň vyplatí.

OSVČ s příjmem 800 tis Kč, doposud uplatňuje výdaje paušálem 60%, uplatňuje jen slevu na poplatníka 24 840 Kč. Při využití paušální daně ušetří 32 968 Kč.

 

Zdroje