fbpx

Co dělat ? Začínám podnikat …

Začínáme podnikat

Nemusí to být tak těžké

Jak si založit živnostenský list?

 

Musím se registrovat i někde jinde?

 NE! Následující registrace proběhnou na základě „Jednotného registračního formuláře“ při ohlášení živnosti:

  • registrace k dani z příjmu fyzických osob
  • registrace ke zdravotnímu pojištění
  • registrace k sociálnímu pojištění
  • případně registrace k ostatním daním (DPH, silniční dani, atd.)

POZOR! V případě změn (bydliště, stavu, jména, změna pojišťovny, přerušení živnosti) musíte všechny změny hlásit na příslušné úřady. Lhůta do 8 dnů u Okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven. Lhůta do 15 dnů na Živnostenském úřadu. (Na Živnostenském úřadě jsem zaplatila pokutu 1 000 Kč, když jsem nahlásila změnu stavu po měsíci místo do 15 dnů)

 

Budu platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění?

 Záleží, zda vykonáváte hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, od tohoto se povinnost platit zálohy odvíjí.

  • Vedlejší OSVČ – pokud vykonáváte zaměstnání, pokud pobíráte starobní nebo invalidní důchod, pokud pobíráte rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství, vykonáváte vojenskou službou, či jste nezaopatřeným dítětem – zálohy v 1. roce provozování živnosti neplatíte, v dalších letech záleží na vašem výdělku.
  • Hlavní OSVČ – ve všech ostatních případech – platíte minimální zálohy

Minimální záloha na sociální pojištění (platí se Okresní správě sociálního zabezpečení) je  2 388 Kč (platné pro rok 2019)- splatnost za kalendářní měsíc je vždy do konce daného kalendářního měsíce (např. zálohu za leden je potřeba zaplatit do 31.1.).

Minimální záloha na zdravotní pojištění je 2 208 Kč (platné pro rok 2019) – záloha je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího. Příklad: za leden, zaplaťte kdykoli od 1.1 do 8.2.

Platební údaje najdete na webových stránkách vaší zdravotní pojišťovny a vaší Okresní správy sociálního zabezpečení.

Minimální zálohy OSVČ pro 2020

Zdravotní pojištění: 2 352 Kč
Sociální pojištění: 2 544 Kč

 

Jak začít ?

Je potřeba skladovat veškeré příjmové doklady. V případě, že budete chtít uplatnit skutečně vynaložené výdaje archivujte i tyto doklady.

Doporučuji, pro přehlednost, mít oddělený soukromý a podnikatelský bankovní účet.

Jednoduše a hlavně zdarma můžete fakturovat v aplikaci www.idoklad.cz , kde si vytvoříte účet a hned fakturujete (vše je intuitivní a přehledné).

 

Jaké mám povinnosti na konci roku?

  • Zpracovat si daňovou evidenci (v některých případech účetnictví), která bude podkladem pro níže uvedené Přiznání a Přehledy
  • Podat Přiznání k dani z příjmu pro fyzickou osobu za kalendářní rok –Finančnímu úřadu vždy do 1.4. roku následujícího (pokud Vám přiznání nepodává daňový poradce v tomto případě do 30.6.). Z této povinnosti vyplyne i daň, kterou na základě tohoto zaplatíte svému Finančnímu úřadu, termín splatnosti je shodný s datem podání přiznání.
  • Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok – Okresní správě sociálního zabezpečení – vždy do 30.4. následujícího roku (pokud Vám přiznání k dani nepodává daňový poradce, pak je možné do 31.7.). Z této povinnosti vyplývá i povinnost uhradit pojistné a z tohoto přehledu vyplynou nové výše záloh na pojistné.
  • Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok – vaší zdravotní pojišťovně, vždy do 30.4. roku následujícího. Z této povinnosti vyplývá i povinnost uhradit pojistné a z tohoto Přehledu vyplynou nové výše záloh pojistného.

Všechny výše uvedené kroky za Vás mohu učinit já. Pokud máte příjmy vyšší, počítejte i s vyššími platbami, na které je dobré myslet dopředu.  

 

Kolik zaplatím na daních?

Záleží na výši vašich příjmů a výdajů. Výdaje můžete volit uplatněním paušálu anebo můžete uplatnit skutečné vynaložené výdaje. Přehled paušálních výdajů viz níže.

 Lze si též schovávat účtenky a faktury a na konci roku posoudit, která varianta je pro Vás výhodnější.

Sazba daně z příjmu FO je 15% a vypočítá se z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Od daně pak budou odečteny slevy (například sleva na poplatníka, slevu na dítě a slevu na manželku. Slevu na dítě a na manželku nelze uplatnit u výdajů paušálem).

Přehled paušálů, které lze uplatnit jako daňové výdaje:

OSVČ Pro rok 2019 Maximální částka výdajů
Osoby podnikající v zemědělství     80% 1 600 000 Kč
Osoby s příjmy z řemeslných živností 80% 1 600 000 Kč
Ostatní živnostníci 60% 1 200 000 Kč
Ostatní OSVČ (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři…) 40% 800 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30% 600 000 Kč