fbpx

Marže, obchodní přirážka, rabat..

marze

Často se chybuje v pojmech marže a obchodní přirážka. Rozdíl si ukážeme na následujícím příkladu:

Zboží nakupujeme za  100 Kč, prodáváme za 150 Kč

 

Obchodní přirážka

Procentuální, ne korunové, vyjádření toho co jsme si k nákupní ceně přirazili. Základ (100%) pro výpočet je nákupní cena. V našem příkladu tedy:

Ke zboží jsme si přidali 50 Kč, což dělá obchodní přirážku 50%

 

Marže

Marže je rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou zboží, vyjádřeno korunově nebo procentuálně. Kdy za základ 100% bereme prodejní cenu.

150 Kč – 100 Kč je 50 Kč, ovšem ze základu 150 Kč to představuje marži 33,3 %

 

Pamatujte si:

Marže je v % vyjádření vždy menší než obchodní přirážka

 

Rabat

Je sleva, která je poskytnuta zákazníkovi z obvyklé ceny.
Nebo jinak: je to předem sjednaná srážka (sleva) z ceny poskytovaná dodavatelem odběrateli, obvykle vyjádřená v procentech z ceny.

Často je nesprávně zaměňovaná s marží.

Rabat = sleva