fbpx

Plátce DPH – Neplátce – Identifikovaná osoba – 1. část

 Autor: Ing. Lukáš Hladil, daňový poradce. Více o našich službách. 

Ve své praxi se často setkávám s podnikateli, kteří tápou v problematice DPH. Není divu, protože je to poměrně složitá a komplexní problematika. Často se ptají: Je pro mě výhodné být plátce DPH nebo zůstat neplátce? Kdy se musím stát plátce DPH? A co teprve identifikovaná osoba  – potkal jsem spoustu podnikatelů, identifikovaných osob, kteří o to vůbec nevěděli. To, že někdo neví o tom, že je identifikované osoba je hodně časté, protože si stačí koupit např. úložiště na Googlu nebo reklamu na Facebooku za 4 dolary a tím se stáváte hned identifikovanou osobou.

 

Jako podnikatel (ať už FO nebo PO) můžete být z hlediska DPH jedním z těchto:

 • Neplátce DPH –DPH vůbec neřešíte, vystavujete faktury bez DPH a nemáte nárok na odpočet
 • Plátce DPH – vystavují daňové doklady, musí odvádět DPH a mají také nárok na odpočet
 • Identifikovaná osoby – zjednodušeně řečeno jsou to „plátci DPH“ ale pouze pro přeshraniční plnění, v rámci tuzemských plnění se chovají jako neplátci

 

 

Je pro mě výhodné být plátce DPH?

Zejména v začátcích podnikání (kdy jsem ještě nepřekročil obrat 1 mil) se podnikatelé rozhodují, zda je pro ně výhodné být plátcem. Na tohle není úplně jednoznačná odpověď. Je potřeba zvážit více faktorů – od koho nakupuji, komu prodávám a také administrativní náklady spojené s plátcovstvím. Obecně se dá říct, že být plátce se vyplatí 1) podnikatelům, kteří mají zákazníky plátce DPH, 2) ti kdo nakupují zboží ze zahraničí a také 3) ti kdo poskytují služby do EU. Naopak méně výhodně může být plátcovství pro podnikatele, kteří mají zákazníky neplátce (ať už podnikatele nebo občany).

 

Dobrovolná registrace jako plátce DPH

Podle zákona o DPH § 6f se můžete dobrovolně zaregistrovat k DPH. Jak tuto dobrovolnou registraci k DPH udělat?

Je potřeba vyplnit registrační formulář („Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty“) a odeslat na FÚ. Většinou si správce daně vyžádá spoustu dalších informací a dokladů (např. smlouvy s odběrateli, vydané faktury, nájemní smlouvu, smlouvy se zaměstnanci, bankou, účetním atd.). Důvod je, že prověřují zda skutečně vykonáváte ekonomickou činnost (rozumějte podnikání).

Pokud chcete proces registrace urychlit můžete dobrovolně vyplnit přílohu „PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY informace o ekonomické činnosti“. https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017_DPH_priloha-prihlasky-kregistraci-k-dph.PDF

 

Jak dlouho trvá dobrovolná registrace k DPH?

Jak kde a jak u koho😊 Už jsem viděl registraci za méně než 24 hod, to byla OSVČ s historií (tedy žádný pochyb o tom, že vykonává ekonomickou činnost). Ale také případy, kdy to trvalo několik týdnů (nový podnikatelský subjekt).

 

Plátce DPH ze zákona

Plátcem se stane tem, kdo překročí obrat 1 milion za 12 předcházejících měsíců.

 

Co znamená za 12 předcházejících měsíců?

Například pokud máme prosinec 2019, sledujeme obrat od prosince 2018 do listopadu 2019. V lednu 2020 zase leden 2019 až prosinec 2019, atd.

 

Kdy vzniká obrat pro účely DPH – je to datum vystavení faktury nebo něco jiného?

Tohle je dobrá otázka, kterou mě klade téměř každý, komu hrozí plátcovství. Je to časový moment, kdy službu realizuji nebo kdy ji vyfakturuji nebo teprve až dostanu zaplaceno? Zde bych se na to měl dívat perspektivou DPH i když plátcem ještě nejsem. Moment vzniku obratu je uskutečnění plnění.

Příklad – poskytuji řekněme služby, vykonám ji a odevzdám v říjnu, vyfakturuji v listopadu, zaplaceno dostanu v prosinci. Obrat pro účely DPH vznikl v říjnu.

Tohle je docela nepraktické a obtížně se sleduje i prokazuje, protože většinou při registraci FÚ poskytujete přehled faktur a datum vystavení a žádné datum uskutečnění plnění, tam nemáte (protože ještě nejste plátce). FÚ se většinou dívá na datum vystavení.

Klientům doporučuji vystavovat faktur hned jak plnění uskuteční a pak můžou sledovat obrat podle data vystavení.

 

 

Obrat pro účely DPH aneb není obrat jako obrat

Obrat pro účely DPH je definován v zákoně o DPH v §4a. Do obratu se započítávají tuzemská zdanitelná plnění.

Co se do obratu nezapočítává?

 • Přijaté zálohy
 • Plnění s místem plnění mimo tuzemsko (tedy např. poskytuji služby Německé firmě)
 • Prodej podnikatelova dlouhodobého majetku (pokud prodej majetku není předmětem podnikání)

Co se do obratu započítá?

 • Pronájem bytu nebo jiných nemovitostí (tedy kombinace podnikání a pronájmu, pokud jen pronajímáte a nepodnikáte, pak se plátcem ze zákona nestáváte)

 

 

Zjistil jsme, že jsem překročil obrat 1 mil a co mám dělat dál?

Dejme tomu, že jste překročili obrat v září. Pak se do 15 října musíte zaregistrovat a od 1. listopadu („od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat“) jste plátci. Plátci se stáváte tzn. ze zákona a to znamená, že pokud FÚ dělá průtahy a registraci vám, z nějakého důvodu, protahuje i tak jste od 1. listopadu plátci a musíte se tak chovat. Tzn. vystavovat daňové doklady s DPH.

 

 

Co se stane, když zjistím překročení obratu pozdě?

Musíte se zaregistravat zpětně, podat všechna přiznání a hlášení a samozřejmě doplatit dlužnou daň. Na tuhle nepříjemnou situaci vám doporučuji najmout daňového poradce.

 

 

Jsem plátce DPH a co dál?

Musíte aktualizovat obsah faktury. Jako plátce začínáte vystavovat daňové doklady. Obsah daňového dokladu definuje zákon o DPH § 26 až § 35a. Musíte přidat:

 • Svůj DIČ
 • Označení „Daňový doklad“ (nejčastěji se používá termín „Faktura – daňový doklad“)
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění tzv. DUZP
 • Rozpad na základ a sazbu DPH
 • Případně další, co definuje zákon

 

O identifikované osobě si povíme v dalším díle.